Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: điện gió đắk nông

   Câu hỏi đặt ra là khi nhà thầu triển khai thực hiện các dự án khi chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ra quyết định cho thuê đất công trình năng lượng là vi phạm Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhà thầu 3 dự án điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 sẽ chịu xử lý theo quy định của pháp luật với mức xử lý như thế nào?
   Tôi đã theo dõi những câu chuyện xoay quanh dự án điện gió Đắk N’drung 1, 2, 3 tại huyện Đắk Song suốt môt thời gian. Gần đây, phấn khởi vì thấy lãnh đạo tỉnh đã vào cuộc và chỉ đạo giải quyết vướng mắc cho người dân, tuy nhiên đọc xong, tôi lại thất vọng. Vì sao? Vì tôi thấy những vấn đề cốt lõi người dân đòi hỏi trong suốt thời gian vừa qua dường như chưa được đề cập nhiều, mà lại được nhắc đến theo một khía cạnh khác ít trực diện hơn!
   Huyện Đắk Song đang trở thành một trung tâm phát triển điện gió của tỉnh Đắk Nông khi có cùng lúc nhiều dự án điện gió được triển khai. Tuy nhiên, tôi sẽ nói cho bạn biết có 3 dự án là điện gió Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2 và Đắk N’Drung 3 được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông xác định đơn vị chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, cũng chưa đảm bảo các điều kiện để khởi công xây dựng. Tôi sẽ dẫn chứng cho các bạn trong các thông tin dưới đây!