21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: dự thảo luật địa chất và khoáng sản

   Đây là 1 trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát, hoàn thiện Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, sáng 13/3.
   Theo dự kiến kế hoạch xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với hồ sơ dự án Luật tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).
   Nhiều ý kiến của cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Ninh lo lắng về vấn đề tác động đến môi trường xoay quanh hiện tượng sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp một số dự án, công trình ven biển.
   Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau 13 năm thực hiện Luật Khoáng sản (được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/11/2010, có hiệu lực từ ngày 01/7/2011), đến nay đã bộc lộ nhiều hạn chế nên cần xây dựng luật Địa chất và khoáng sản thay thế.