21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: fdi

   Tính đến ngày 20/5, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 11,07 tỷ USD, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước.
   Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/4/2024 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.
   Tính đến ngày 20/02/2024, tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023.
   Ngày 29/11/2023, với 462 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
   Số liệu từ Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến 20/12/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng 32,1% so với cùng kỳ, đạt gần 36,61 tỷ USD.
   Theo KBSV, việc áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu là cần thiết và phù hợp với bối cảnh chung, tuy vậy Việt Nam sẽ cần phải “bù lại” bằng các cơ chế, chính sách ưu đãi khác bên cạnh môi trường kinh doanh.
   Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, 9 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư 20,21 tỷ USD vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam.
   Theo Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển, Việt Nam thu hút 106,8 tỷ USD vốn (FDI) vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trong giai đoạn 2015 - 2022. Đứng thứ 2 trong số các nền kinh tế đang phát triển.
   Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/7/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 16,24 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.
   Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Hà Nội đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký thu hút được gần 1,87 tỷ USD, chiếm gần 17,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp gần 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.