ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: giải ngân vốn đầu tư công

   Hà Nội đang gấp rút giải ngân vốn đầu tư công, tập trung cho các dự án trọng điểm, dự án dân sinh đã được khởi công.
   Khối lượng giải ngân vốn đầu tư công còn khá lớn (khoảng 247 nghìn tỷ đồng) trong khi đó chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc niên độ ngân sách nhà nước năm 2023.
   Bộ Tài chính cho biết, thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 31/10 là 401.863,4 tỷ đồng, đạt 52,1% kế hoạch, đạt 56,84% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
   Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch.
   Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch.
   Theo UBND TP.HCM, tính đến hết ngày 4/8/2023, TP.HCM đã giải ngân được khoảng 18.646 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 27,2% tổng số vốn giao.
   Nhìn vào báo cáo tài chính quý 1/2023 của 98 công ty trong ngành xây dựng đã cho thấy quá trình tạo đáy lợi nhuận, cùng với mức tăng trưởng yếu hoặc thậm chí âm.
   Năm 2023, Hà Nội thực hiện triển khai 96 dự án giao thông với mức đầu tư hơn 7.520 tỷ đồng, chiếm 53,1% kế hoạch vốn.
   Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn việc giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
   Đến thời điểm này, kỳ giải ngân năm 2022 chỉ còn 3 tháng sẽ kết thúc. Vì thế, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương không giải quyết công việc theo kiểu hành chính mà phải bám sát vào khối lượng công việc nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công.