21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: giảm chất thải nhựa

   Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang tích cực thực hiện các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp bảo vệ môi trường.
   Trong Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam, phấn đấu đến năm 2025 bảo đảm thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh.
   Sự gia tăng khối lượng chất thải nhựa ở Việt Nam là điều đáng lo ngại. Theo một nghiên cứu được công bố năm 2015, Việt Nam đứng thứ 4 thế giới trong số các quốc gia thải ra nhiều chất thải nhựa do còn bất cập trong quản lý.