Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: giảm lãi suất ngân hàng

   Dịch bệnh Covid-19 phức tạp và kéo dài đã khiến nhiều người mất việc, thu nhập giảm thậm chí mất nguồn thu nhập nên rất khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng vay mua nhà, đất. 
   Trước hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh mẽ lên nền kinh tế, có một hành động của Hiệp hội Ngân hàng khiến tôi cảm kích, đó là các ngân hàng đã đồng lòng giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19.