Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: hạn chế ô nhiễm nguồn nước

   Vừa qua, TP. Hải Phòng tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng.
   Theo Bộ TN&MT, đến nay chỉ có khoảng 20% số CCN đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các CCN còn lại tự xử lý nước thải hoặc xả trực tiếp ra môi trường, dẫn tới nước thải không đạt yêu cầu QCVN.
   Những năm gần đây, mặt nước đầm Thị Nại, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định liên tục bị quây lưới, lấn chiếm trái phép gây mất an toàn giao thông đường thủy.
   Vấn đề ô nhiễm môi trường nước tiếp nhận do nước thải sinh hoạt đang là vấn đề cấp bách không chỉ ở TP.Hà Nội, mà còn là vấn đề chung của các đô thị đang phát triển.