Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: hậu covid-19

   Nhiều khuyến cáo về hậu Covid-19 từ các trung tâm y tế, bệnh viện tư nhân khiến nhiều người dân không khỏi hoang mang khi rơi vào “ma trận” thông tin.
   Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những cơ hội và thách thức lớn cho ngành DVMT. Trong bối cảnh phát triển kinh tế toàn cầu tạo ra áp lực lớn cho môi trường, ngành DVMT tất yếu phải phát triển mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
   Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, một trong những trọng tâm của quá trình phục hồi phát huy tối đa nguồn lực con người, người dân vừa là trung tâm, chủ thể, vừa là động lực và là mục tiêu của sự phát triển.