Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: khai sinh tiền điện tử

   Quá trình khai thác Bitcoin đang “ngốn” một lượng điện năng khổng lồ và tàn phá hành tinh.
   Việc cung cấp năng lượng cho mạng Bitcoin là điều không cần thiết, vì Bitcoin không tồn tại dưới dạng các vật thể vật lý nhưng lại liên quan đến việc sử dụng máy tính mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề toán học phức tạp. Quá trình này đòi hỏi rất nhiều năng lượng và cũng là một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Thế nhưng việc này lại có thể là động lực quan trọng của phát triển bền vững? Tại sao lại như vậy?