Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: khủng hoảng lương thực

   Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cảnh báo rằng, biến đổi khí hậu là nguyên nhân thúc đẩy cuộc khủng hoảng lương thực ở quốc gia ở Đông Phi Madagascar.
   Theo báo cáo đánh giá về tình hình hạn hán khu vực của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 3/6, hơn 2,73 triệu người tại Somalia vào tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực trầm trọng vì hạn hán. Liệu có lối thoát nào cho họ?
   Các cuộc xung đột, khủng hoảng kinh tế và hiện tượng thời tiết cực đoan đã đẩy số người bị thiếu lương thực trầm trọng lên 155 triệu người trong năm 2020, mức cao nhất trong 5 năm qua.