ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: kinh tế-xã hội

   Khép lại năm 2023, trong bối cảnh thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tình hình diễn biến bất thường, phức tạp vượt mọi dự báo trước đó, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều lĩnh vực đạt thành tựu, dấu ấn nổi bật.
   Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
   Mới đây, Quốc hội biểu quyết chính thức thông qua Nghị quyết về chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó số thu ngân sách nhà nước là 1.700.988 tỷ đồng, số chi ngân sách 2.119.428 tỷ đồng.
   Theo ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM, vụ việc của ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát đã có tác động rất lớn tới kinh tế - xã hội của thành phố.
   Quốc hội dành cả ngày ngày 31/5 thảo luận ở hội trường về một số nội dung, trong đó có đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022.
   Trong 5 tháng qua, Petrovietnam đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như dầu thô, khí, điện và xăng dầu, đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
   Theo Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP. Cần Thơ, trong tháng 4/2023, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực.
   Nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội đã được đặt ra nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.
   Tại phiên họp về tình hình Kinh tế- xã hội tháng 4, đồng chí Phan Văn Mãi -Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, tình hình kinh tế của TP. HCM trong tháng 4 có những tín hiệu tích cực.
   Quy hoạch tổng thể quốc gia xác định phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội, nhằm khai thác tối ưu tiềm năng, thế mạnh của các vùng, các ngành, các địa phương để tạo ra các động lực tăng trưởng và giá trị mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.