21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: lấy ý kiến luật địa chất và khoáng sản

   Theo dự kiến kế hoạch xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với hồ sơ dự án Luật tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).
   Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau 13 năm thực hiện Luật Khoáng sản (được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/11/2010, có hiệu lực từ ngày 01/7/2011), đến nay đã bộc lộ nhiều hạn chế nên cần xây dựng luật Địa chất và khoáng sản thay thế.