Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: luật bảo vệ môi trường

   Việc sử dụng thống nhất một loại Giấy phép môi trường sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án và giảm các chi phí trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
   Việc áp dụng ĐMC cho chiến lược, quy hoạch giúp thực hiện nguyên tắc phòng ngừa ô nhiễm môi trường và góp phần triển khai chiến lược, quy hoạch một cách hiệu quả.
   Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là một công cụ được sử dụng để quản lý và bảo vệ môi trường. Pháp luật quy định đối tượng, nội dung và thực hiện đánh giá môi trường chiến lược như thế nào?
   Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã chính thức đi vào thực tiễn với nhiều chính sách, giải pháp đột phá trong công tác BVMT. Tuy nhiên, áp lực của biến đổi khí hậu, “nạn” phá rừng, ô nhiễm môi trường... khiến công tác BVMT gặp nhiều khó khăn, thách thức.
   Hội sách thiếu nhi TP.HCM có nhiều hoạt động giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thiếu nhi như: Đổi sách lấy cây, đổi pin lấy sách, workshop làm đồ tái chế.
   Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường.
   Sáng 27/4, tại Hà Nội đã diễn ra "Hội thảo nâng cao hiệu quả thực thi luật Bảo vệ môi trường 2020". Hội thảo do Viện Chính sách Kinh tế Môi trường tổ chức.
   Tại Hội thảo Nâng cao hiệu quả thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2020 do Viện Chính sách Kinh tế môi trường tổ chức, ý kiến thắc mắc về Giấy phép môi trường và Đăng ký môi trường của nhiều doanh nghiệp được các chuyên gia, cơ quan quản lý Nhà nước lý giải.
   Bản tin Kinh tế Môi trường số 1/2022 cung cấp nhiều thông tin đặc sắc, chuyên biệt về lĩnh vực Kinh tế Môi trường trong tuần qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
   Dưới đây là bản góp ý dự thảo Nghị định Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 của GS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam.