Chiến Chiến ·
13 tuần trước
 8693

Xử phạt 2,1 tỷ đồng đối với doanh nghiệp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường

Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quyết định số 67/QĐ-XPHC xử phạt với Công ty cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai. Tổng số tiền là 2,1 tỷ đồng với 4 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo Quyết định xử phạt, hành vi thứ nhất là không thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. Cụ thể: Công ty bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ tại Quyết định số 11/QĐ-HĐQT-LC ngày 15/4/2022 nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản theo quy định. Xử phạt hành chính 6 triệu đồng. 

Hành vi thứ hai xử phạt 15 triệu đồng vì đã cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác nhưng không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản để bàn giao theo quy định. 

Hành vi thứ ba xử phạt hành chính 80 triệu đồng do đã quá thời hạn trong thông báo kết quả kiểm tra, kết luận thanh tra nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà không thuộc trường hợp bất khả kháng. Cụ thể: Công ty chưa nộp tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo Thông báo số 2013/TB-ĐCKS ngày 30/7/2020 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 

Quyết định xử phạt với Công ty cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai. 

Xử phả hành chính 2 tỷ đồng đối với hành vi thứ 4. Cụ thể không thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định. Cụ thể: Công ty chưa thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường kể từ năm 2016 đến năm 2023 với tổng số tiền là 11.118.772.800 đồng theo Quyết định số 822/QĐ-BTNMT ngày 18/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường của “Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác tuyển quặng mỏ sắt Ba Hòn - Làng Lếch, công suất 300.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Tổng mức tiền phạt 4 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai là 2.101.000.000 đồng. 

Quyết định xử phạt hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 21/2/2024. 

Yêu cầu Công ty cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trên, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai có trụ sở đặt tại Tòa nhà Palace, Khu đô thị The Manor, số 1, đường Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Hồng Nam, Chủ tịch hội đồng quản trị.