ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: luật bvmt

   UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị được giao kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về Luật khoáng sản, Luật BVMT và Luật đất đai.
   Gìn giữ môi trường đang là một trong những vấn đề thách thức lớn của toàn cầu, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các nước trên thế giới. Xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt.
   Dưới đây là bản góp ý dự thảo Nghị định Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 của GS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam.
   Trong thông báo vừa phát đi liên quan đến góp ý của các doanh nghiệp, hiệp hội xung quanh dự thảo Nghị định của Luật Bảo vệ môi trường mà Bộ TN&MT đang lấy ý kiến, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã lưu ý cần hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp.
   Câu hỏi: Công ty bà Phạm Thùy Linh (Ninh Bình) được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 1996. Các công trình bảo vệ môi trường cũng đã hoạt động được 20 năm. Các công trình xử lý chất thải này hàng năm vẫn bảo đảm yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật. Bà Linh hỏi, căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì công ty của bà có thuộc đối tượng phải lập xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hay không?
   Số liệu thống kê của Bộ Y tế cho thấy, gần một nửa trong số 26 bệnh truyền nhiễm có nguyên nhân liên quan đến nguồn nước bị ô nhiễm. Ðiển hình là bệnh tiêu chảy cấp, dịch tả, các bệnh về đường tiêu hóa, viêm gan A, viêm não, ung thư... Vậy, hành vi này có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
   Theo Điều 166, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ TN&MT.
   Theo Điều 167, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
   Theo Điều 164, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
   Theo Điều 163, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Khiếu nại, tố cáo về môi trường.