Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: luật đất đai sửa đổi

   Cần xây dựng lại khái niệm hộ gia đình sử dụng đất trong Luật Đất đai sửa đổi trên cơ sở làm rõ phạm vi và chủ thể có quyền sử dụng đất của hộ gia đình trong trường hợp hộ gia đình có nhiều thành viên, thuộc nhiều thế hệ.
   Chính phủ yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án Luật.
   Việc bỏ khung giá đất hiện đang thu hút nhiều ý kiến khác nhau. Theo các chuyên gia, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã bỏ khung giá đất và chuyển sang xác định giá đất phù hợp với thị trường.
   Khẳng định hoàn toàn có phương pháp xác định giá đất mang tính ổn định tương đối của thị trường. Bộ trưởng Bộ TN&MT nhấn mạnh, điều quan trọng nhất không được mang ý chí chủ quan mà phải qua phương pháp thống kê, toán học, độc lập.
   "Thực trạng người dân đang thiếu trầm trọng nhà ở giá vừa túi tiền và nhà ở xã hội, do sự bất cập và không đồng bộ giữa các luật hiện nay" - Đại biểu Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM nói.
   Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất nhiều quy định mới nhằm đảm bảo công khai minh bạch, giảm khiếu nại trong thu hồi đất.
   Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều nội dung trong dự thảo luật sẽ có tác động lớn đến thị trường bất động sản.
   Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết, việc phân cấp, giao trách nhiệm và thẩm quyền cho cấp tỉnh ban hành “bảng giá đất và định giá đất cụ thể” và Chính phủ vẫn giữ thẩm quyền quản lý, kiểm tra, giám sát là hợp lý.
   Có nhiều nội dung mới như làm rõ phạm vi quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai...
   Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là một dự án luật lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.