ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: miễn đăng kiểm lần đầu với xe mới

   Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa trình Bộ GTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2023 của Bộ GTVT (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021 ngày 12-8-2021) quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
   Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị cho phép xe không kinh doanh vận tải (xe biển trắng-chữ số màu đen) được được thực hiện giãn chu kỳ kiểm định ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại mà không phải mang xe đi đăng kiểm.
   Dự thảo mới nhất Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định, ô tô chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải mới được miễn kiểm định đến 36 tháng.
   Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xem xét sửa đổi bổ sung quy định cho phép miễn kiểm tra kỹ thuật khi đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới nhập khẩu chưa qua sử dụng gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất.