ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: ngành nông nghiệp

   Ðể nâng cao sức cạnh tranh của chuỗi ngành hàng cá tra Việt Nam cần gắn với việc thực hiện các giải pháp kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải ra môi trường.
   Giúp cho người nông dân giảm thiểu rủi ro khi đầu tư nông nghiệp, GS.TS Nguyễn Duy Luận đề xuất đưa ứng dụng Blockchaine vào đăng ký bảo hiểm cây trồng và quản lý lịch sử tín dụng.
   Nhờ thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm… xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng.