Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: ngày quốc tế không rác thải

   Hiện nay đối với Trái Đất thì rác thải đang trở thành gánh nặng khổng lồ, cần phải hành động nhanh chóng để tăng cường quản lý khủng hoảng.
   Năm 2022, Đại hội đồng LHQ đã chính thức công nhận tầm quan trọng của các sáng kiến không rác thải và tuyên bố ngày 30/3 là Ngày quốc tế Không rác thải và được tổ chức hằng năm bắt đầu từ năm 2023.