ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: ô nhiễm thuốc trừ sâu

   Quét não những con ong và ấu trùng tiếp xúc với thuốc trừ sâu thấy não nhỏ hơn và suy giảm chức năng học tập.
   Khi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá cao, nó diệt cả những côn trùng và động vật hữu ích cho con người, có thể làm biến đổi thế cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái gây ô nhiễm đất, nước, không khí. Với con người, thì tình trạng này gây rất nhiều bệnh tật nguy hiểm khác mà tôi sẽ kể ra dưới đây. Tuy nhiên một tin không vui cho lắm hôm nay tôi xem được và muốn chia sẻ cho mọi người chính là "1/3 diện tích trồng trọt trên khắp thế giới có nguy cơ ô nhiễm thuốc trừ sâu". Hãy đọc và nghĩ cùng tôi xem chúng ta cần phải làm gì.