ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: phát triển bền vững đồng nai

   Để hoàn thành mục tiêu di dời các doanh nghiệp nằm trong khu dân cư, không phù hợp quy hoạch vào các Cụm Công nghiệp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ nguồn vốn để nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng các Cụm Công nghiệp.
   Đánh giá nước là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội, tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều văn bản, quyết định để quản lý, nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước.
   Để có nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn, tỉnh Đồng Nai đang xây dựng đề án khai thác các khu đất cận kề dự án giao thông để đấu giá thu ngân sách.