Giải golf

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

   Trong điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô tới đây, các chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần tính toán dành tỷ lệ đất ở hợp lý để phát triển nhà ở xã hội tại khu vực phát triển mới, đồng bộ với cải tạo, chỉnh trang, hiện đại hóa khu vực đô thị cũ.
   Diện tích đất và các thông tin về khu vực, địa điểm dành để phát triển nhà ở xã hội phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở.
   Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030.
   Thành phố Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành 22 dự án với khoảng hơn 1,2 triệu m2 sàn nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025.
   Nhu cầu nhà ở, giá bất động sản luôn là trăn trở và quan tâm hàng đầu của người dân Việt Nam. Chủ trương mới nhất về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (NOXH) cho công nhân, người thu nhập thấp đặc biệt được quan tâm.