21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: sai phạm điện tái tạo

   Tính đến ngày 10/11, số lượng dự án gửi hồ sơ đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện là 81/85 dự án, còn 4 dự án với tổng công suất 136,70MW chưa gửi hồ sơ đàm phán giá.
   Tính đến ngày 29/9/2023, có 62 dự án năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm, tăng thêm 2 dự án mới.
   Thống kê đến ngày 18/8/2023, đã có 20 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới.
   Tính đến ngày 16/6, đã có 68/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 3791,86MW gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện, trong đó có 59 dự án đã đề nghị giá tạm.
   Thông tin từ Bộ Công thương trưa 26/5 cho biết, trong số 85 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), chỉ có 18 dự án có giấy phép hoạt động điện lực.