ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tái chế

   Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 86/TB-BTNMT về việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì. Trong đó có 24 đơn vị tái chế bao bì ở khu vực phía Bắc và phía Nam.
   Tại Hóa chất Đức Giang, hệ số tái sử dụng nước của các nhà máy đạt tới 90-95%; tận thu toàn bộ khí gas phát thải từ các nhà máy Phốt pho để giảm tiêu thụ điện trực tiếp, toàn bộ xỉ lò Phốt pho được xử lý đạt tiêu chuẩn và được các đơn vị bên ngoài thu mua
   Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.
   Sự hợp tác này đã được Chính phủ Nhật Bản và ASEAN nhất trí tại một hội nghị của các Bộ trưởng Môi trường, được tổ chức trước đó vào ngày 24/8.
   Đại diện 14 hiệp hội vừa có văn bản kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ TN&MT về điều chỉnh mức phí tái chế tại dự thảo trình Thủ tướng ngày 27/7.
   Để giảm thiểu rác thải nhựa trong thời gian tới, Việt Nam cần xác lập môi trường pháp lý, cấm và hạn chế những sản phẩm nhựa khó kiểm soát phế phẩm, thu gom, tái chế, xử lý rác thải...
   Hệ thống chính sách về quản lý rác thải nói chung và rác thải nhựa/túi ni lông, ngày càng được hoàn thiện. Tuy nhiên việc quản lý chất thải vi nhựa ở Việt Nam đang tồn tại khoảng trống, bất cập, hạn chế.
   UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định xử phạt, đình chỉ hoạt động và yêu cầu chủ hộ phải di dời cơ sở đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% chất thải nguy hại từ nhà máy công nghiệp được tái chế, tái sử dụng và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
   Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), xét về chi phí và doanh thu tái chế, việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn sẽ tiết kiệm được 1,27 nghìn tỷ USD.