Thành Tâm ·
15 tuần trước
 7919

[Inforgaphic]: Nhận diện chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.