21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tái sử dụng khẩu trang

   Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Pháp đã mở ra triển vọng kéo dài thời gian sử dụng của khẩu trang y tế. Theo đó, khẩu trang y tế sau một lần sử dụng và được giặt 10 lần trong máy giặt vẫn có hiệu quả lọc vi khuẩn đến 98%.
   Nghiên cứu mới đây của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), bất kỳ chiến lược tái sử dụng khẩu trang nào cũng góp phần tiết kiệm chi phí tài chính và giảm lượng chất thải phát sinh.