Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tăng trưởng xanh

   Đối với Việt Nam, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu “phát triển nhanh và bền vững”, đồng thời “phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”.
   Đối với Việt Nam, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu “phát triển nhanh và bền vững”, đồng thời “phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”.
   Cùng với kinh tế xanh và kinh tế carbon thấp, kinh tế tuần hoàn chính là giải pháp để hướng tới phát triển bền vững. Tạo việc làm và giảm tác động môi trường, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và ứng phó với biến đổi khí hậu.
   Một trong những giải pháp được ưu tiên lựa chọn hàng đầu chính là sử dụng nguồn vốn tín dụng xanh cho các dự án xanh phát triển dài hạn.
   Tín dụng xanh là giải pháp được các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng đưa ra để hướng đến một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững. Tuy nhiên các bước thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
   Hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững và thân thiện với môi trường đang là xu hướng trên toàn thế giới. Chính vì thế tín dụng xanh cũng được triển khai mở rộng đa lĩnh vực hơn.
   Thông qua các dự án năng lượng, chuyên gia kỳ vọng thúc đẩy tiến trình tăng trưởng xanh của TP.HCM thông qua đẩy mạnh các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả.
   Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1051/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh.
   Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1044/QĐ-TTg ngày 5/9/2022 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh. Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.
   Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030 với 18 chủ đề, 57 nhóm nhiệm vụ, hoạt động và 134 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể.