ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: thành phố thông minh

   Thành phố thông minh phía bắc Hà Nội đã chính thức được triển khai đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 272ha với tổng đầu tư gần 4,2 tỉ USD.
   Ngày 13/4, tại TP. HCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan tổ chức Hội thảo “Chiến lược thành phố thông minh Việt Nam - thành quả và thách thức”.
   Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. Tại Việt Nam, xây dựng thành phố thông minh và phát triển bền vững là một hành trình chứ không phải là đích đến.
   Tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu thủy văn môi trường, Bình Dương tiến đến giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, xây dựng thành phố thông minh trong tương lai.