Duy Thật ·
3 năm trước
 3236

Bình Dương tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường

Tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu thủy văn môi trường, Bình Dương tiến đến giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, xây dựng thành phố thông minh trong tương lai.

Mới đây, tỉnh Bình Dương lần thứ 3 vinh dự được xướng tên trong danh sách của Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) là thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu.

Ngoài ra, Bình Dương cũng được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu và có nhiều thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; Tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường tại bình dương

Kênh Ba Bò là điểm nóng về ô nhiễm nguồn nước ở Bình Dương.

Song song với việc phát triển kinh tế, tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị cũng đang tăng nhanh, nhiều nhà máy cụm, khu công nghiệp nổi lên. Chính các hoạt đông kinh tế - xã hội cũng mang đến nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường: Gây ô nhiễm về nguồn nước, rác thải, khí thải,…

Theo ghi nhận thì hiện tại, tình trạng nước thải từ một số khu công nghiệp (KCN), doanh nghiệp (DN) sản xuất, khu dân cư chưa được xử lý đạt chuẩn đổ trực tiếp ra kênh rạch tại Bình Dương, đây là vấn đề nhức nhối, đe dọa môi trường sống của người dân và làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Do đó, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy văn môi trường các kênh, rạch, sông, suối trên địa bàn tỉnh, đồng thời để phục vụ cho việc hướng tới thành phố thông minh, tỉnh Bình Dương đã triển khai đề án “Điều tra, khảo sát xây dựng dữ liệu môi trường”, là nhiệm vụ cấp thiết để phục vụ yêu cầu của quản lý quy hoạch, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội mà không gây tổn hại cho môi trường.

suối cây sao tại bình dương

Suối Cây Sao từng đổi màu xanh tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Việc xây dựng đề án cũng góp phần vào công cuộc cải tạo các tuyến kênh, rạch nâng tầm cảnh quan đô thị, giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, còn là đòn bẩy để thúc đẩy xây dựng cơ sơ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa để cải thiện chất lượng môi trường. Đặc biệt, việc cải tạo được các tuyến kênh rạch, sông, suối còn mang lại tiềm năng phát triển du lịch đường thủy trong tương lai.

Theo đó, để trở thành một thành phố thông minh tỉnh ưu tiên những ngành nghề, dự án có công nghệ tiên tiến, có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao; Quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; Hạn chế tối đa các dự án thâm dụng lao động, sử dụng nhiều nguyên liệu nhập khẩu, tiêu hao nhiều năng lượng, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Phấn đấu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại…

 

Nguồn