Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: thỏa thuận paris

   Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho rằng: Thế giới rất cần một cam kết rõ ràng từ tất cả các quốc gia G20 đối với mục tiêu giảm 1,5 độ C của Thỏa thuận Paris.
   "Những thành trì điện than cuối cùng này đang đi ngược lại xu hướng, trong khi năng lượng tái tạo mang đến giải pháp ít tốn kém hơn nhằm hỗ trợ các mục tiêu khí hậu toàn cầu" - Bạn nghĩ sao về câu nói này của Trưởng bộ phận Năng lượng và Tiện ích của Carbon Tracker - bà Catharina Hillenbrand Von Der Neyen?