Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: thủ tục hành chính

   Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước.
   UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục 11 thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục 2 thủ tục hành chính thay thế; danh mục 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường.
   "Tôi có nhiều dịp gặp các doanh nghiệp trong và ngoài nước, họ vẫn còn kêu nhiều về thủ tục hành chính. Một trong những mục tiêu quan trọng của cải cách hành chính là chống tham nhũng, tiêu cực, kể cả tham nhũng vặt".
   Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025.
   Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Sở TN&MT TP. Cần Thơ vừa có Thông báo số 977 về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
   Quyết định ban hành quy trình thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ tài nguyên và môi trường