Lê Hùng ·
3 năm trước
 1725

TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh cải cách hành chính về tài nguyên và môi trường

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Sở TN&MT TP. Cần Thơ vừa có Thông báo số 977 về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện để liên hệ thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến công chức, viên chức có hành vi chậm trễ, gây phiền hà, hướng dẫn lòng vòng, thái độ hách dịch, phục vụ không vui vẻ, không nhiệt tình thì phản ánh, kiến nghị trực tiếp đến số điện thoại đường dây nóng của Sở TN&MT hoặc phản ánh Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công TP. Cần Thơ.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng tiếp nhận phản ánh của các tổ chức, người dân, doanh nghiệp về những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với quy định của cấp trên hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ hiện đang triển nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, thông qua những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; Sở TN&MT sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực nếu có xảy ra nhằm nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức của ngành TN&MT TP. Cần Thơ.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi gửi nội dung phản ánh, kiến nghị cần thông tin cụ thể tên đơn vị hoặc công chức, viên chức bị phản ánh, vụ việc cần phản ánh, địa điểm xảy ra vụ việc… để lãnh đạo Sở TN&MT có hướng chỉ đạo kiểm tra, xử lý và phản hồi kịp thời; đồng thời, những thông tin về tên, địa chỉ, nội dung của người phản ánh sẽ được Sở TN&MT đảm bảo bảo mật.

Lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết: Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc tích hợp 100% quy trình điện tử có sự tham gia của nhiều các cơ quan vào phần mềm một cửa điện tử để vận hành hệ thống liên tục, thông suốt; đồng thời, Sở TN&MT cũng sẽ chấn chỉnh khắc phục hồ sơ trễ hẹn, nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, thực hiện xin lỗi khi có hồ sơ trễ hẹn; định kỳ hàng tuần, tổ chức tiếp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; thường xuyên chấn chỉnh giờ giấc làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức.

Nguồn