ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: trạng thái bình thường mới

   Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng kiến nghị 5 giải pháp phòng, chống dịch, khắc phục khó khăn trong trạng thái bình thường mới.
   Hiện nay nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã bước vào giai đoạn chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, tình trạng quy định kiểm soát dịch "mỗi nơi một kiểu" đang gây khó khăn trong công tác khôi phục vận tải. Vậy, gỡ rào cản này như thế nào?
   Câu hỏi: Tôi sống ở Sài Gòn đã giãn cách nhiều tháng nay, tôi muốn biết để Sài Gòn được trở về trạng thái bình thường mới thì thành phố cần đáp ứng những tiêu chí gì?