ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: trung quốc bùng dịch

   Hiện nay, biết biến thể Delta đang hoành hành khắp Trung Quốc các biện pháp ngăn chặn dịch của chính quyền sở tại.
   Vào ngày 30/10 vừa qua, nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc là Chung Nam Sơn đã cho biết Trung Quốc sẽ có thể ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 mới nhất này trong vòng 1 tháng.