Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: xử lý nước thải công nghiệp

   Năm 2023, Hà Nội tập trung hoàn thiện thủ tục và phấn đấu khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 10-20 cụm công nghiệp thành lập giai đoạn 2018-2020; quyết định thành lập, mở rộng 5-10 cụm công nghiệp.
   Nước thải từ các cụm công nghiệp là trở ngại lớn vì trạm xử lý vừa thiếu, vừa chưa vận hành chính thức. Nếu không được quan tâm đầu tư đồng bộ, đây sẽ là thách thức với môi trường đất, nước.
   Tỉnh Đồng Nai hiện có 4 cụm công nghiệp hoàn thành đầu tư trạm xử lý nước thải nhưng còn vận hành thử nghiệm. Các cụm còn lại chưa hoặc đang trong giai đoạn đầu tư. Điều này đồng nghĩa với việc cơ sở sản xuất phải tự xử lý hoặc thải ra môi trường.