Ngọc Lan ·
21 tuần trước
 6813

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 5657 VPCP-NN về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Ảnh minh họa

Theo đó, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển nghiên cứu báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình triển khai công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình.

Bộ Công Thương sớm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật công trình trên biển, bao gồm các công trình khai thác năng lượng tái tạo trên biển. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án điện gió ngoài khơi bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương ven biển tổ chức việc phân định ranh giới hành chính trên biển, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.