Trần Linh ·
2 năm trước
 2007

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Miễn phí cho hành khách trong 15 ngày đầu vận hành

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định rằng sau khi tiếp nhận, Hà Nội sẽ cho tàu Cát Linh - Hà Đông vận hành và miễn phí 15 ngày đầu cho tất cả hành khách.

Hà Nội đã sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể tiếp nhận tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông trong giai đoạn đầu.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định rằng sau khi tiếp nhận, Hà Nội sẽ cho tàu Cát Linh - Hà Đông vận hành và miễn phí 15 ngày đầu cho tất cả hành khách

Giá vé tàu Cát Linh được tính theo quãng đường di chuyển của hành khách, trong đó tối đa 15.000 đồng/lượt nếu đi toàn tuyến và thấp nhất là 8.000 đồng với quãng ngắn nhất.

Giá vé ngày 30.000 đồng/người (không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày). Giá vé tháng có các mức 200.000 đồng/người cho hành khách phổ thông; 100.000 đồng/người cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp.

Người lao động tại các văn phòng, công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể, được áp dụng mức 140.000 đồng/người/tháng. Hà Nội miễn tiền vé cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định: "Sau khi tiếp nhận, thành phố Hà Nội sẽ cho tàu tuyến Cát Linh - Hà Đông chạy ngay và miễn phí 15 ngày đầu cho tất cả hành khách, trước khi thực hiện vận hành thương mại". 

Nhiều tháng qua, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc vận hành dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội là một trong những đơn vị được giao triển khai nhiệm vụ này.

Trước mắt, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cùng với đơn vị quản lý, vận hành tuyến đường sắt đang rà soát tất cả công tác chuẩn bị để đưa tuyến đường sắt vào vận hành.

Ngày 29/10 vừa qua, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã thống nhất kết quả nghiệm thu dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, đây là bước đánh giá cuối cùng để đưa dự án vào vận hành khai thác thương mại.