Ngọc Lan ·
8 tuần trước
 9990

Thái Bình: Phấn đấu trồng khoảng 1,5 triệu cây xanh trong năm 2024

Để tiếp tục thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” và đề án “Phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch", tỉnh Thái Bình phấn đấu trồng khoảng 1,5 triệu cây xanh các loại.

Theo kế hoạch, với 1,5 triệu cây xanh sẽ được tỉnh Thái Bình triển khai trồng trong năm 2024, bao gồm: 80.000 cây lâm nghiệp, tương đương 50ha trồng mới và trồng bổ sung rừng; trồng hơn 1,4 triệu cây phân tán nội đồng. 

Tỉnh Thái Bình luôn quan tâm thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023, toàn tỉnh đã triển khai trồng được hơn 1,76 triệu cây xanh các loại. Trong đó, cây lâm nghiệp có 33.000 cây bần chua tương đương 17ha rừng; cây phân tán nội đồng vụ xuân có hơn 1,7 triệu cây gồm cây ăn quả, cây dược liệu, cây bóng mát…; cây ăn quả có 20.050 cây, chủ yếu là mít dai vàng do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trong tỉnh hỗ trợ. Với kết quả này đã góp phần để Thái Bình gia tăng diện tích và chất lượng rừng giúp bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, chống biến đổi khí hậu, tạo không gian đô thị, nông thôn đẹp, hiện đại, văn minh.