Đình Thắng ·
1 năm trước
 1389

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm tại sân golf Indochina Hội An

Sân golf Indochina Hội An vừa bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện, nằm trong những dự án khu tổ hợp resort lớn trong nước.

Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định số 2123/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra công tác quả lý nhà nước về du lịch. Trong đó, Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt khuyết điểm, vi phạm, gây thất thoát ngân sách lớn tại nhiều dự án ở tỉnh Quảng Nam.

Về dự án Sân golf Indochina Hội An (Công ty CP sân golf Indochina Hội An làm chủ đầu tư), Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm.

Về dự án Sân gôn Indochina Hội An (Công ty CP sân gôn Indochina Hội An làm chủ đầu tư), Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm.

Việc áp dụng ưu đãi nộp tiền thuê đất chưa đúng quy định

Chủ đầu tư dự án là CTCP Sân golf Indochina Hội An và Sở Tài nguyên Môi trường đã ký hợp đồng thuê đất số 555/HĐTĐ vào ngày 12/11/2021 và Phụ lục HĐTĐ số 52/PL/HĐTĐ ngày 18/09/2014, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT690998 ngày 14/11/2014.

Sân golf Indochina Hội An do Công ty cổ phần sân gôn Indochina Hội An làm nhà đầu tư. (Ảnh: khoahoc)

Ngày 27/10/2014, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 3293/QĐ-UBND đã điều chỉnh một số nội dung liên quan đến thay đổi hình thức trả tiền thuê đất đối với diện tích đất sản xuất kinh doanh xây dựng sân gôn từ trả tiền thuê đất 01 lần sang trả tiền hàng năm, với tỷ lệ phần trăm thuê đất là (áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá thuê đất thực hiện dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định tại điểm 1.2 Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 13/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy dịnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam) 0,35%, đơn giá 1.470 đồng/m2/năm được ổn định trong 05 (năm) áp dụng cho giai đoạn tháng 26/10/2007 – 26/10/2012. Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở ngành có liên quan kiểm tra thực tế, nếu Indochina Hội An không thực hiện theo cam kết là sử dụng 500 lao động trở lên, sẽ truy thu số tiền thuê đất đã được ưu đãi nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước.

Việc áp dụng ưu đãi nộp tiền thuê đất chưa đúng quy định. Cụ thể, giai đoạn 2008-2013, Nhà đầu tư sử dụng dưới 500 lao động nên không được hưởng ưu đãi về tỷ lệ phần trăm thuê đất theo quy định. Xác định lại thời gian khấu trừ hết tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp là 5 năm 5 tháng không phải 16 năm 10 tháng như thông báo của Cục thuế tỉnh Quảng Nam (số tiền nhà đầu tư phải nộp là hơn 41, 9 tỷ đồng).

Giai đoạn 2008-2013, nhà đầu tư sử dụng dưới 500 lao động nên không được hưởng ưu đãi về tỷ lệ phần trăm thuê đất theo quy định.

Indochina Hội An ban đầu được thành lập từ 3 nhà đầu tư gồm Indochina Land Hoi An Golf Course Ltd; Indochina Land Hoi An Golf II Ltd và Indochina Land Hoi An Golf Course III Ltd. Tại thời điểm ngày 6/7/2016, 3 nhà đầu tư tại dự án là CTCP Đầu tư Thái Bình (TBS Group), CTCP Thương mại và Du lịch Bình Dương; Indochina Invision Capital Ltd.

Nhà đầu tư cũng chưa thực hiện báo cáo Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương theo quy định.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh về công tác quản lý, yêu cầu Quảng Nam chỉ đạo Cục Thuế truy thu số tiền thuê đất phải nộp nhưng chưa nộp hơn 41,9 tỷ đồng từ Công ty CP Indochina Hội An.

Xác định không đúng số lượng lao động thường xuyên giai đoạn 2008-2013 của Công ty CP Indochina Hội An, dẫn đến tính sai thời gian thời gian phải nộp tiền thuê đất, tính sai số tiền thuê đất phải nộp, làm thất thu ngân sách nhà nước.

Về xử lý kinh tế, yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Cục Thuế truy thu số tiền thuê đất phải nộp nhưng chưa nộp hơn 41,9 tỷ đồng từ Công ty CP Indochina Hội An; xác định và thu số tiền chậm nộp (nếu có) đảm bảo không thất thoát ngân sách nhà nước. Ban hành thông báo tiền thuê đất và thực hiện thu tiền thuê đất của công ty trên từ tháng 1/2019 về sau theo đúng quy định.