Gia Bảo ·
21 tuần trước
 8655

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung xử lý 54 dự án chậm triển khai

Theo thông tin từ Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trên địa bàn tỉnh Bà hiện có 54 dự án chậm triển khai chủ yếu thuộc lĩnh vực nhà ở, khu đô thị; dự án cảng biển, cảng thủy nội địa; các dự án có thuê môi trường rừng...

Tại buổi làm việc về xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh ngày 18/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, từ thời điểm lập phương án xử lý dự án năm 2014 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấm dứt hoạt động 200 dự án, bao gồm 64 dự án trong khu công nghiệp, 63 dự án nhà ở, khu đô thị và 73 dự án khác ngoài khu công nghiệp.

Bà Rịa-Vũng Tàu đề xuất nhiều phương án xử lý 54 dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã chấm dứt hiệu lực pháp lý 70 văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư do các nhà đầu tư không thực hiện các thủ tục theo quy định; giãn tiến độ cho 104 dự án để nhà đầu tư triển khai và đưa dự án vào hoạt động.

Nhằm tiếp tục xử lý các dự án chậm tiến độ, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư có đầy đủ tiềm năng, năng lực thực hiện dự án, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp để thống nhất quy trình xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 54 dự án chậm triển khai. Trong đó, có 8 dự án thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp; 14 dự án thuộc Sở Xây dựng; 22 dự án thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát xử lý những dự án này còn vướng mắc về thẩm quyền giải quyết như trong và ngoài khu công nghiệp; đã giao đất và chưa giao đất...

Vì vậy, các Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét thống nhất phương án, quy trình xử lý các dự án chậm triển khai trên theo nhóm chuyên ngành thuộc quản lý.

Cụ thể, đối với các dự án chậm triển khai trong Khu công nghiệp, Ban quản lý các Khu công nghiệp là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm rà soát, theo dõi, xử lý việc chậm triển khai các dự án hạ tầng khu công nghiệp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có phương án xử lý.

Các dự án ngoài khu công nghiệp nếu đã được giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thực hiện thủ tục đầu tư thì Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý dự án theo quy định pháp Luật Đất đai.

Ngoài ra, nếu có thực hiện thủ tục đầu tư thì Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm rà soát, theo dõi, tham mưu UBND tỉnh xử lý việc chậm triển khai dự án; đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư nắm bắt.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục rà soát các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

“Tập trung bám sát các quy định pháp luật hiện hành để đề xuất phương án xử lý phù hợp; xây dựng quy chế phối hợp trong xử lý các dự án chậm triển khai, nhất là các dự án chậm triển khai đã có quyết định thu hồi của UBND tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh.