Long Mai ·
2 năm trước
 3595

TP.Cần Thơ: Hướng dẫn thu gom, xử lý rác thải từ Covid-19

Sở TN&MT TP.Cần Thơ có văn bản hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tại văn bản số 2323/STNMT-CCBVMT ngày 14/07/2021 của Sở TN&MT TP. Cần Thơ đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường chỉ đạo kiểm tra các đơn vị trực thuộc liên quan tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo quy trình/lộ trình đã phê duyệt và theo hướng dẫn của Sở GTVT trong quá trình lưu thông, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường. Đồng thời, xây dựng phương án chuẩn bị ứng phó các tình huống phát sinh trong công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Phổ biến triển khai hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến khu cách ly tập trung, khu dân cư cách ly y tế, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người dân trên địa bàn quản lý.

Đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn cần thực hiện nghiêm các quy định về trang bị bảo hộ lao động cho lực lượng công nhân trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Rác thải trong một khu cách ly Covid-19.

Rác thải trong một khu cách ly Covid-19.

Chủ động xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để chuẩn bị ứng phó các tình huống phát sinh xảy ra trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý.

Không để tình trạng ứ đọng chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường, nhất là chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao được ưu tiên xử lý theo phương pháp an toàn.

Giám sát chặt chẽ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn cung ứng dịch vụ. Thường xuyên báo cáo công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và những vướng mắc, khó khăn của đơn vị gửi về Sở TN&MT để xem xét, giải quyết.

Đối với các khu vực/phòng cách ly, khám theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong cơ sở y tế: Tất cả chất thải rắn phát sinh từ khu vực/phòng cách ly, khám theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong cơ sở y tế được coi là chất thải lây nhiễm.

Tất cả phải được phân loại cụ thể chất thải phát sinh phải được phân loại ngay vào thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất lây nhiễm gây bệnh. Bên ngoài túi, thùng có dán nhãn với dòng chữ “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”.

Quá trình thu gom, quản lý, vận xử lý phải thực hiện nghiêm ngặt như đối với chất thải y tế nguy hại lây nhiễm. Trong ngày phải vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 để xử lý ngay tại cơ sở xử lý chất thải y tế gần nhất bằng xe chuyên dụng hoặc các phương tiện khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Thùng đựng chất thải phải có thành cứng chịu được va đập, có nắp đậy kín, đảm bảo không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải, bên ngoài thùng có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS- CoV-2”.

Tại khu vực cách ly tập trung, khu dân cư cách ly y tế, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú: Toàn bộ chất thải rắn phát sinh (trừ chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nhà bếp, rác thải vệ sinh khuôn viên..., chưa có sự tiếp xúc người nhiễm SARS-CoV-2) được coi là chất thải lây nhiễm và phải được thu gom, quản lý, xử lý như đối với chất thải y tế nguy hại lây nhiễm.

Riêng chất thải rắn sinh hoạt chưa có sự tiếp xúc người nhiễm SARS-CoV-2 được thu gom, xử lý ngay trong ngày theo quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Trước khi đưa chất thải rắn sinh hoạt lên xe vận chuyển để đem đi xử lý phải thực hiện phun hóa chất khử trùng.

Đối với các điểm chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 thì chất thải (quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, thức ăn thừa...) tại các điểm chốt được thu gom vào túi, xịt cồn 70 độ để khử trùng, buộc chặt miệng túi và cho vào thùng chứa chất thải rắn có nắp đậy, sau đó được thu gom, xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt của địa phương trên địa bàn đặt chốt.

Các chất thải phát sinh từ hoạt động xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 được coi là chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 và phải được thu gom, quản lý, xử lý như đối với chất thải y tế nguy hại lây nhiễm. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện phun hóa chất khử trùng chất thải trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý.

Nguồn