Gia Bảo ·
40 tuần trước
 6722

TP.Hải Dương mỗi ngày thu gom hàng trăm tấn chất thải rắn sinh hoạt

Theo báo cáo của UBND TP Hải Dương, hiện nay TP có khoảng 303.000 người, 80.000 người. Mỗi ngày trên địa bàn thành phố phát sinh 230 tấn chất thải rắn sinh hoạt.

Trong đó có 67% lượng chất thải rắn sinh hoạt là chất thải hữu cơ. Trong đó rác thải từ thực phẩm thừa trước và sau khi chế biến chiếm một lượng đáng kể. Ở các hộ gia đình có chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thuỷ sản, thuỷ cầm…) lượng thức ăn thừa ít hơn so với các hộ khác không có chăn nuôi do một phần rác thải phát sinh đã được tái sử dụng cho chăn nuôi. Phần còn lại trong rác thải gồm có: xác động vật chết, rác thải vườn thu gom chung, chất hữu cơ khó phân huỷ (vải, da, gỗ…). Thành phần rác thải có thể tái chế gồm có giấy bìa các loại chiếm 8,0%; túi nilon chiếm 12,3%; nhựa các loại chiếm 4,00%; hộp thiếc, non bia, nước ngọt và kim loại chiếm 1,7%. Toàn bộ lượng rác thải rắn sinh hoạt tại thành phố đều được Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương thu gom, xử lý.

Huy động hơn 400 công nhân thu gom, vận chuyển, xử lý rác hằng ngày trên địa bàn TP Hải Dương.

Để xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP Hải Dương, Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương đã huy động 433 công nhân, bố trí 1.060 xe gom rác đẩy tay, 19 xe tải, 12 xe cuốn ép rác thu gom, vận chuyển rác hằng ngày. Khu vực nội thành thu gom rác từ 17 giờ, ngoại thành từ 3 giờ đến khi hết lượng chất thải phát sinh. Duy trì vệ sinh đường phố theo 2 khung giờ từ 4-9 giờ và từ 12-15 giờ hằng ngày. Từ năm 2011 đến nay, TP Hải Dương đứng thứ 6 cả nước về hiệu quả xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.