Hà Lan ·
3 năm trước
 1051

TP.HCM: Yêu cầu 2 nhà máy xử lý rác khắc phục ô nhiễm môi trường

Hai công ty xử lý chất thải ở TP.HCM không xử lý hết lượng rác tiếp nhận, để hàng trăm ngàn tấn trong khuôn viên nhà máy, làm ảnh tới môi trường. Dù đã bị thanh tra xử phạt, yêu cầu khắc phục nhưng đến nay vẫn phớt lờ, chậm khắc phục.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa có công văn đề nghị hai Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa ở Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc (huyện Củ Chi) phải giải quyết dứt điểm tình trạng lưu chứa chất thải tồn trong khuôn viên nhà máy.

Theo cơ quan chức năng, năm 2020 đã yêu cầu hai công ty trên chuyển trả số lượng chất thải tồn lưu và chất thải phát sinh về bãi chôn lấp số 3 tối thiểu 600 tấn/ngày. Tuy nhiên, hai công ty trên phớt lời, chỉ chuyển trả cho có, chưa đáp ứng mức tối thiểu như yêu cầu của cơ quan chức năng. Từ đó khối lượng chất thải tồn lưu tại các nhà máy xử lý của hai công ty trên giảm không đáng kể.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề nghị 2 công ty nhanh chóng xử lý toàn bộ chất thải tồn đọng trong nhà máy, để chấm dứt việc lưu chứa chất thải tồn. Việc này, Ban quản lý các khu liên hợp chất thải TP.HCM (MBS) sẽ giám sát và báo cáo thường xuyên việc thực hiện của 2 công ty trên.

Nhà máy xử lý rác thải của Vietstar.

Chậm khắc phục ô nhiễm

Đối với Công ty Cổ phần Vietstar, năm 2018 Tổng cục Môi trường tiến hành thanh tra  và phát hiện công suất thiết kế nhà máy xử lý rác của công ty này là 1.400 tấn/ngày. Tuy nhiên, thực tế công ty tiếp nhận 1.800 tấn/ngày (vượt công suất thiết kế khoảng 28,5%).

Căn cứ kết quả thanh tra, Tổng cục Môi trường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Quyết định yêu cầu công ty tách riêng hệ thống thu gom nước mưa và hệ thống thu gom nước rỉ rác, lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; thu gom và xử lý toàn bộ lượng chất thải đang lưu giữ tại hai khu vực ngoài trời, thực hiện đúng các nội dung phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đến tháng 7/2020, Tổng cục Môi trường kiểm tra việc khắc phục của công ty này. Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy công ty vẫn chưa thực hiện các yêu cầu tại kết luận thanh tra. Ngoài ra, sau đó còn phát hiện công ty tiếp nhận của TP.HCM khoảng 2.000 tấn/ngày trong khi công suất thiết kế của nhà máy là 1.400 tấn/ngày.

Trên khu vực ngoài trời, công ty đang lưu giữ lượng chất thải trơ (đã qua xử lý) tại hai bãi lưu chứa có diện tích khoảng 32.000 m2 với khối lượng khoảng 160.000 tấn, nhưng có nhiều khu vực không được phủ kín để lộ chất thải ra ngoài trời. Nước rỉ rác từ hai bãi được thu gom qua rãnh bao xung quanh khu vực bằng bạt HDPE nhưng vẫn thấm trực tiếp vào môi trường đất.

Tương tự, đối với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa, năm 2018 Tổng cục Môi trường thanh tra thì phát hiện công suất thiết kế của nhà máy là 1.000 tấn/ngày. Tuy nhiên, công ty tiếp nhận là 1.200 tấn/ngày (vượt công suất thiết kế 20%).

Tổng cục Môi trường yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường gồm tách riêng hệ thống thu gom nước mưa và hệ thống thu gom nước rỉ rác, lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước rỉ rác chảy vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa.

Ngoài ra công ty này phải thu gom và xử lý toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt để trên đường nội bộ, lưu giữ ngoài trời, được chất thành đống/bãi cạnh khu vực lò đốt, thực hiện đúng các nội dung phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tháng 7/2020, Tổng cục Môi trường kiểm tra lại thì phát hiện công ty vẫn chưa thực hiện các yêu cầu tại kết luận thanh tra nên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này.

Cuối năm 2020, Tổng cục Môi trường tiếp tục kiểm tra hiện trường khu vực xử lý chất thải của công ty thì phát hiện khối lượng chất thải sinh hoạt công ty đang tiếp nhận xử lý của TP.HCM khoảng 1.300 tấn/ngày trong khi công suất thiết kế của nhà máy là 1.000 tấn/ngày.

Trên khu vực ngoài trời, công ty đang lưu giữ lượng chất thải trơ trên diện tích khoảng 63.750 m2 với khối lượng khoảng 240.000 tấn, được che phủ bằng bạt HDPE. Tuy nhiên, có nhiều khu vực không được che phủ kín để lộ chất thải ra ngoài trời.

Nước rỉ rác từ bãi được thu gom qua rãnh bao xung quanh khu vực bằng bạt HDPE, tuy nhiên một số vị trí vẫn chảy trực tiếp vào môi trường đất và chảy ra hồ trong khuôn viên công ty. Hồ này không lót đáy và không có trong hồ sơ công trình bảo vệ môi trường của công ty đã được phê duyệt…

Theo Tổng cục Môi trường, các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của hai công ty kéo dài từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được khắc phục. Lượng chất thải rắn sinh hoạt tiếp nhận xử lý hằng ngày vẫn vượt công suất xử lý và qua thời gian dài dẫn đến việc tồn đọng với khối lượng lớn như hiện nay.

Nguồn