Thành Vũ ·
11 tuần trước
 9269

[Infographic]: 5 Nhóm nội dung được đàm phán tại Hội nghị COP28

Hội nghị lần thứ 28 của các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28) diễn ra từ ngày 30/11 đến 12/12 tại Expo City, Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).