Thanh Tâm ·
29 tuần trước
 9202

[Infographic]: Nạn phá rừng trên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng

Theo cảnh báo của Tổ chức quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), thế giới đang “không đạt được các tiến bộ hướng tới mục tiêu toàn cầu về rừng”.