Thành Phong ·
1 năm trước
 7948

Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

Căn cứ vào điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom sử lý chất thải, thau rửa, vệ sinh các công trình nước sạch và các công trình vệ sinh

Cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam (KCN Yên Phong) ra quân dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, người lao động trong việc cùng thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo đảm an ninh nguồn nước, vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh yêu cầu các doanh nghiệp tập trung: Tập trung tuyên truyền, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi phổ biến cho cán bộ, công nhân viên, người lao động với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại doanh nghiệp.

Các thông điệp cụ thể: Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023; Nước sạch và vệ sinh an toàn mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.; Thực hiện cấp nước an toàn là thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội; Tiếp cận nước an toàn là quyền và nghĩa vụ của mỗi người; Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống; Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước; Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh; Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một hành động tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường…

Căn cứ vào điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom sử lý chất thải, thau rửa, vệ sinh các công trình nước sạch và các công trình vệ sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân hủy, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường. Khuyến khích phát hiện, sử dụng các loại sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; Nghiên cứu, lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong mỗi doanh nghiệp.

Nghiêm túc thực hiện các quy định theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải phát sinh của doanh nghiệp theo quy định; Đầu tư, vận hành công trình bảo vệ môi trường theo quy định; dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu công nghiệp, nhà máy và khu vực xung quanh, góp phần xây dựng khu công nghiệp “Xanh, sạch, đẹp”.