21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

   Căn cứ vào điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom sử lý chất thải, thau rửa, vệ sinh các công trình nước sạch và các công trình vệ sinh
   Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023, với chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người" nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, trẻ em, hộ gia đình, cộng đồng, ban, ngành đoàn thể...
   Tin tức nổi bật ngày 19/4/2023 được cập nhật trên trang VnGreen có những nội dung sau:
   Năm 2023, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động với chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người”, kéo dài từ ngày 29/4/2023 đến ngày 6/5/2023.