Minh Anh ·
46 tuần trước
 5710

Bình Dương: Tập trung thanh, kiểm tra các đối tượng có dấu hiệu vi phạm bảo vệ môi trường

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, kế hoạch thanh tra năm 2023 của sở là định hướng, giảm số lượng đơn vị, chủ yếu tập trung vào các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1360 ngày 15/12/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 với định hướng giảm số lượng đơn vị được thanh tra, chủ yếu tập trung thanh tra, kiểm tra các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giúp địa phương thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tiếp tục tham gia đầy đủ các buổi tiếp dân tại Phòng tiếp dân của UBND tỉnh, xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại và yêu cầu của công dân.

Đồng thời, giải quyết các vụ việc đang xử lý và khẩn trương tham mưu ban hành kết luận đối với các đơn vị đã kiểm tra theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện công tác thanh, kiểm tra phải theo đúng trình tự, thủ tục đã công bố đúng với quy trình ISO và các biểu mẫu thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm về tài nguyên và môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cũng sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường trong cộng đồng; triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra; tham gia làm việc và cung cấp hồ sơ cho Đoàn Kiểm toán Nhà nước về chuyên đề Quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cũng đã hoàn thành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 với 183 đơn vị được thanh, kiểm tra. Kết quả đã chỉ ra các thiếu sót trong thực hiện các quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp.

Đồng thời, Sở cũng đã tăng cường hướng dẫn, giúp doanh nghiệp hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật, có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa sai phạm, giữ gìn kỷ cương, nâng cao hiệu lực trong việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Theo bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, để tiến tới hoàn thành tốt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, ngoài việc yêu cầu thực hiện nghiêm nội quy của cơ quan, Sở còn chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ thanh tra trong công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tăng cường công tác thanh, kiểm tra và sắp xếp hồ sơ thanh, kiểm tra theo đúng trình tự, thủ tục đã công bố đúng với quy trình ISO và các biểu mẫu thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Đồng thời, bàn giao, chuyển hồ sơ đã hoàn thiện đến Trung tâm Công nghệ thông tin và Lưu trữ tài nguyên và môi trường theo đúng quy định; tăng cường phối hợp với các phòng chuyên môn nhằm thực hiện Kế hoạch thanh, kiểm tra 2023, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong quý 2 và quý 3/2023 theo tiến độ đề ra.

Trong đó, việc triển khai Kế hoạch thanh, kiểm tra cũng sẽ mang tính chủ động, đảm bảo đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhằm kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý về tài nguyên và môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần giúp địa phương thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.