Chiến Chiến ·
3 tuần trước
 44566

Bình Thuận chủ động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị có liên quan cần nâng cao năng lực quản lý, chủ động kiểm tra, rà soát, xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện Quy chế, Kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải trên địa bàn tỉnh.

Theo quy chế, kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động kiểm tra, rà soát, xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải theo đúng quy định và sát với thực tế của địa phương. 

Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải cấp tỉnh để nâng cao trình độ cho lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó với các loại hình sự cố. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xăng dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải định kỳ và đột xuất. Tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành và cộng đồng về nguy cơ, tác hại của sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn người dân và doanh nghiệp cách phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố liên quan đến chất thải phóng xạ do kinh doanh, vận chuyển, rò rỉ chất phóng xạ. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố chất thải phóng xạ gây ra.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ động kiểm tra, rà soát, xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải. Ảnh minh họa.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao xây dựng lực lượng chuyên trách, đào tạo chuyên sâu và kế hoạch bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện, vật chất chuyên dụng về xử lý sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải để nâng cao khả năng, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp trong ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các cuộc diễn tập về ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải quy mô cấp tỉnh. Tổ chức lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm và phương tiện chuyên dụng ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải.

Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng tham gia công tác ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải theo yêu cầu của cơ quan, cấp có thẩm quyền. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội khu vực xảy ra sự cố; điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định. Theo dõi, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải của các cơ sở thuộc thẩm quyền cấp huyện.