Thành Phong ·
46 tuần trước
 8991

Công ty cổ phần Môi trường Thái Nguyên bị xử phạt hơn 950 triệu đồng

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết chánh Thanh tra bộ vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Môi trường Thái Nguyên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định số 66/QĐ-XPHC ngày 26/7/2023 của Chánh Thanh tra Bộ TN&MT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên, địa chỉ trụ sở chính: xóm Cầu Giao, xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty đã có các hành vi vi phạm: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05 m3/ngày đến dưới 10 m3/ngày (24 giờ), quy định tại điểm b khoản 6 Điều 18 và khoản 7 Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022; Thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần trở lên trong trường hợp lưu lượng khí thải 18.263 m3/giờ, quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 21 và khoản 7 Điều 21 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Hình thức xử phạt chính bằng tiền với tổng số tiền là 954.700.000 đồng (Chín trăm năm mươi tư triệu, bảy trăm nghìn đồng) và đình chỉ hoạt động thải bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường phát sinh từ 02 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trong thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định này, quy định tại điểm a khoản 8 Điều 21 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.